۱۱۵

23خرداد
شبکه بهداشت و درمان سپیدان پایگاه اورژانس ۱۱۵ دهستان سرناباد شهرستان سپیدان، آماده بهره برداری است

شبکه بهداشت و درمان سپیدان پایگاه اورژانس ۱۱۵ دهستان سرناباد شهرستان سپیدان، آماده بهره برداری است

رئیس شبکه بهداشت و درمان سپیدان از تکمیل ساختمان پایگاه اورژانس دهستان سرناباد از توابع این شهرستان سپیدان خبر داد.