۱۶ مصدوم در تصادف مینی بوس و تریلی در کوار

28تیر
۱۶ مصدوم در تصادف مینی بوس و تریلی در کوار

۱۶ مصدوم در تصادف مینی بوس و تریلی در کوار

تصادف مینی‌بوس و تریلی در کوار استان فارس ۱۶ مصدوم داشت.