۲۵۰ طرح تامین و استحصال آب در کشور در حال اجراست

07مرداد
۲۵۰ طرح تامین و استحصال آب در کشور در حال اجراست

۲۵۰ طرح تامین و استحصال آب در کشور در حال اجراست

به نقل از وزارت نیرو، فیروز قاسم‌زاده با بیان اینکه وزات نیرو برای تأمین منابع آب در تمام حوزه‌های مصرفی برنامه بسیار جدی دارد، اظهار داشت: وزارت نیرو طرح‌های مختلف تأمین و استحصال آب، تصفیه‌خانه‌های آب شرب، طرح‌های آبرسانی را در دست اجرا دارد و در زمینه طرح‌های تأمین و استحصال ۲۵۰ طرح در کشور در حال انجام است که می‌توانند آب مطمئن در اختیار مردم قرار دهند.