۳۷ پزشک شیرازی در فهرست برترین‌های پراستناد جهان

08تیر
۳۷ پزشک شیرازی در فهرست برترین‌های پراستناد جهان

۳۷ پزشک شیرازی در فهرست برترین‌های پراستناد جهان

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از قرارگیری نام ۳۷ عضو هیات علمی این دانشگاه در فهرست پژوهشگران پر استناد ۲ درصد برتر جهان، خبر داد.