۳ مصدوم در سقوط خودرو در جاده سپیدان

19تیر
۳ مصدوم در سقوط خودرو در جاده سپیدان

۳ مصدوم در سقوط خودرو در جاده سپیدان

سقوط خودرو پراید در جاده شیراز - سپیدان ۳ مصدوم بر جای گذاشت.