۷۸ کشتی گیر درمسابقات بین المللی جام شهید هاشمی نژاد سرشاخ شدند

19خرداد
۷۸ کشتی گیر درمسابقات بین المللی جام شهید هاشمی نژاد سرشاخ شدند

۷۸ کشتی گیر درمسابقات بین المللی جام شهید هاشمی نژاد سرشاخ شدند

تعداد ۷۸ کشتی گیر از کشورهای ایران، گرجستان و ارمنستان در ۵ وزن دوم از دومین روز هجدهمین دوره مسابقات بین المللی کشتی آزاد جوانان جام شهید هاشمی نژاد روز جمعه درشهرستان بهشهر سرشاخ شدند.