۸۲ هزار میلیارد تومان بیمه بیکاری در اصفهان پرداخت شد

20تیر
۸۲ هزار میلیارد تومان بیمه بیکاری در اصفهان پرداخت شد

۸۲ هزار میلیارد تومان بیمه بیکاری در اصفهان پرداخت شد

مرتضی حاجی کاظمی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سال گذشته ماهانه ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مستمری در اصفهان پرداخت شد، اظهار داشت: در حوزه کمک‌های بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی ۲۸ هزار میلیارد تومان طی سال گذشته پرداختی داشتیم.