۹ دستور رییسی برای برگزاری راهپیمایی عظیم اربعین

25مرداد
۹ دستور رییسی برای برگزاری راهپیمایی عظیم اربعین

۹ دستور رییسی برای برگزاری راهپیمایی عظیم اربعین

رییس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به وزیر کشور دستوراتی جهت برگزاری هر چه بهتر راهپیمایی عظیم اربعین صادر کرد