HSE

25مهر
برگزاری سومین گردهمایی استانی رابطین HSE در شیراز

برگزاری سومین گردهمایی استانی رابطین HSE در شیراز

رئیس سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شیراز از برگزاری سومین گردهمایی استانی رابطین HSE با محوریت ایمنی و آتش نشانی در شیراز خبر داد.