ITI

06شهریور
فعالیت کارگاه‌های الکترونیک پیشروترین تولیدکننده تجهیزات مخابراتی کشور

فعالیت کارگاه‌های الکترونیک پیشروترین تولیدکننده تجهیزات مخابراتی کشور

در ادامه اجرای مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه به فارس در فاز دوم راه اندازی شرکت مخابرات راه دور ایران (ITI) کارگاه‌های الکترونیک این شرکت راه اندازی شد.