ظرفیت پذیرش در رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت در مجموع ۱۳۰۴ نفر است که از این تعداد ۱۰۸۳ نفر در پذیرش عادی و ۲۲۱ نفر در پذیرش شهریه پرداز پذیرفته می‌شوند.

همچنین در دکتری تخصصی پژوهشی / فناوری محور رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت تعداد ۴۷ نفر در ۳۴ مرکز تحقیقاتی پذیرفته خواهند شد.

همچنین ظرفیتی به میزان ۲۰ نفر به پذیرش رشته‌های تخصصی دندانپزشکی در مقطع دکتری تخصصی اختصاص یافته است.

جدول ظرفیت اولیه (عادی و شهریه پرداز) پذیرش دانشجو در دکتری تخصصی (Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی و بهداشت سال ۱۴۰۲

ردیف رشته ظرفیت
۱ اپیدمیولوژی ۲۲ نفر
۲ اخلاق پزشکی ۸ نفر
۳ ارتز و پروتز ۱۲ نفر
۴ ارگونومی ۹ نفر
۵ اقتصاد سلامت ۱۰ نفر
۶ آمار زیستی ۲۰ نفر
۷ آموزش بهداشت و ارتقا سلامت ۲۷ نفر
۸ آموزش پزشکی ۱۵ نفر
۹ انفورماتیک پزشکی ۱۶ نفر
۱۰ انگل شناسی پزشکی ۲۳ نفر
۱۱ ایمنی شناسی پزشکی ۲۳ نفر
۱۲ آینده پژوهی سلامت ۳ نفر
۱۳ باکتری شناسی پزشکی ۲۴ نفر
۱۴ بهداشت باروری ۳۰ نفر
۱۵ بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار ۱۶ نفر
۱۶ بهداشت و ایمنی مواد غذایی ۱۲ نفر
۱۷ بینایی سنجی ۱۱ نفر
۱۸ بیوشیمی بالینی ۳۴ نفر
۱۹ بیولوژی تولید مثل ۱۸ نفر
۲۰ بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری‌ها ۸ نفر
۲۱ پرستاری ۹۴ نفر
۲۲ پزشکی مولکولی ۲۴ نفر
۲۳ تاریخ علوم پزشکی ۴ نفر
۲۴ تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی ۴ نفر
۲۵ توکسین‌های میکروبی ۳ نفر
۲۶ خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون ۱۸ نفر
۲۷ روانشناسی بالینی ۳۴ نفر
۲۸ روانشناسی نظامی ۷ نفر
۲۹ زیست پزشکی سامانه‌ای ۶ نفر
۳۰ زیست فناوری پزشکی ۲۷ نفر
۳۱ ژنتیک پزشکی ۲۵ نفر
۳۲ سالمند شناسی ۷ نفر
۳۳ سلامت در بلایا و فوریت‌ها ۲۵ نفر
۳۴ سلامت و رفاه اجتماعی ۶ نفر
۳۵ سیاستگذاری سلامت ۸ نفر
۳۶ سیاست‌های غذا و تغذیه ۳ نفر
۳۷ شنوایی شناسی ۱۲ نفر
۳۸ طب سنتی ایرانی ۸۷ نفر
۳۹ طب سوزنی ۵ نفر
۴۰ علوم اعصاب ۲۶ نفر
۴۱ علوم بیومدیکال مقایسه‌ای ۳ نفر
۴۲ علوم تشریحی ۲۶ نفر
۴۳ علوم تغذیه ۳۳ نفر
۴۴ علوم سلولی کاربردی ۲۷ نفر
۴۵ علوم و صنایع غذایی ۶ نفر
۴۶ علوم و فناوری‌های تصویربرداری پزشکی (گرایش سلولی مولکولی) ۳ نفر
۴۷ علوم و فناوری‌های تصویربرداری پزشکی (گرایش عصبی) ۳ نفر
۴۸ فارماکولوژی ۴۳ نفر
۴۹ فیزیک پزشکی ۲۵ نفر
۵۰ فیزیوتراپی ۲۷ نفر
۵۱ فیزیولوژی پزشکی ۲۸ نفر
۵۲ فیزیولوژی ورزشی ۶ نفر
۵۳ قارچ شناسی پزشکی ۹ نفر
۵۴ کار درمانی ۸ نفر
۵۵ کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ۱۰ نفر
۵۶ گفتار درمانی ۱۴ نفر
۵۷ مامایی ۲۴ نفر
۵۸ مددکاری اجتماعی ۵ نفر
۵۹ مدیریت اطلاعات سلامت ۲۷ نفر
۶۰ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ۴۶ نفر
۶۱ مشاوره توانبخشی ۴ نفر
۶۲ مطالعات اعتیاد ۱۲ نفر
۶۳ مهندسی بافت ۳۳ نفر
۶۴ مهندسی بهداشت محیط ۳۴ نفر
۶۵ مهندسی پزشکی – بیوالکتریک ۱۲ نفر
۶۶ مهندسی پزشکی – رباتیک ۹ نفر
۶۷ نانوفناوری پزشکی ۲۲ نفر
۶۸ هوش مصنوعی در علوم پزشکی ۷ نفر
۶۹ ویروس شناسی پزشکی ۱۴ نفر
۷۰ یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی ۹ نفر

جدول ظرفیت اولیه پذیرش دانشجو در دکتری تخصصی (Ph.D) رشته‌های دندانپزشکی سال ۱۴۰۲

ردیف رشته ظرفیت
۱ سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ۱۳ نفر
۲ زیست مواد دندانی ۷ نفر
جمع ۲۰ نفر

جدول پذیرش دانشجو در دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Oriented-Technology/Research by Ph.D) رشته‌های علوم پزشکی

ردیف رشته دانشگاه علوم پزشکی مرکز تحقیقاتی ظرفیت
۱ اپیدمیولوژی البرز بیماری‌های غیرواگیر یک نفر
تهران غدد و متابولیسم یک نفر
شهید بهشتی سرطان یک نفر
گیلان بیماری‌های گوارش و کبد یک نفر
مازندران علوم بهداشتی یک نفر
۲ آمار زیستی بابل عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت یک نفر
شیراز سیاستگذاری سلامت یک نفر
۳ ایمنی شناسی پزشکی تبریز ایمونولوژی یک نفر
شیراز پیوند و ترمیم اعضا یک نفر
مازندران بیولوژی سلولی و مولکولی یک نفر
مشهد ایمونولوژی یک نفر
۴ بیوشیمی بالینی کرمانشاه بیولوژی پزشکی یک نفر
مشهد سندرم متابولیک یک نفر
۵ بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری‌ها مازندران علوم بهداشتی یک نفر
۶ پرستاری ایران مراقبت‌های پرستاری و مامایی یک نفر
تهران مراقبت‌های پرستاری و مامایی یک نفر
۷ پزشکی مولکولی شیراز پیوند و ترمیم اعضا یک نفر
۸ خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون اهواز تالاسمی و هموگلوبینوپاتی یک نفر
شهید بهشتی سرطان یک نفر
۹ روانشناسی بالینی بابل عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت یک نفر
۱۰ زیست فناوری پزشکی جهاد دانشگاهی سرطان پستان یک نفر
۱۱ ژنتیک پزشکی بابل بیولوژی سلولی مولکولی یک نفر
مشهد ژنتیک یک نفر
سندرم متابولیک یک نفر
۱۲ سیاستگذاری سلامت شیراز سیاستگذاری سلامت یک نفر
۱۳ علوم اعصاب اصفهان علوم اعصاب یک نفر
کرمان علوم اعصاب یک نفر
۱۴ علوم تشریحی کرمانشاه باروری و ناباروری یک نفر
۱۵ علوم تغذیه اصفهان تغذیه و امنیت غذایی ۲ نفر
تهران غدد و متابولیسم یک نفر
شهید بهشتی تغذیه در بیماری‌های غدد درون ریز یک نفر
کاشان بیوشیمی و تغذیه در بیماری‌های متابولیک یک نفر
۱۶ فارماکولوژی بابل بیولوژی سلولی مولکولی یک نفر
۱۷ فیزیک پزشکی ایران بیولوژی پرتو یک نفر
بوشهر پزشکی هسته‌ای خلیج فارس یک نفر
۱۸ فیزیولوژی پزشکی مشهد سندرم متابولیک یک نفر
کاربردی زیست پزشکی یک نفر
۱۹ مهندسی بهداشت محیط البرز بهداشت، ایمنی و محیط زیست یک نفر
اهواز فناوری‌های زیست محیطی ۲ نفر
بوشهر بهداشت محیط سیستمی و انرژی یک نفر
تربت حیدریه علوم بهداشتی یک نفر
شهید بهشتی کنترل عوامل زیان آور محیط و کار ۱ یک نفر
کرمانشاه توسعه اجتماعی و ارتقا سلامت یک نفر
مازندران علوم بهداشتی یک نفر
۲۰ نانوفناوری پزشکی ایران سلولی مولکولی یک نفر

در این دوره ۳۴ مرکز تحقیقاتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی گیلان، بابل، کرمانشاه، ایران، اهواز، بوشهر، اصفهان، کرمان، کاشان، تبریز، البرز، تربت حیدریه، تهران، شهید بهشتی، مازندران، شیراز، مشهد و جهاددانشگاهی دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Oriented-Technology/Research by Ph.D) می‌پذیرند.

مهلت ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته‌های علوم پزشکی تا ۱۶ مردادماه ۱۴۰۲

ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) یا دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی به همراه ارسال مدارک و دریافت کد رهگیری از ۹ مرداد آغاز شده است و داوطلبان تا ۱۶ مردادماه ۱۴۰۲ فرصت دارند به صورت اینترنتی از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir ثبت نام کنند.

هزینه ثبت نام آزمون کتبی مبلغ ۲ میلیون و ۹۲۰ هزار ریال (۲۹۲ هزار تومان) و استفاده از خدمات پیامکی ۳۰ هزار ریال است. داوطلب باید با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به خرید اعتبار به مبلغ ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال (۲۹۵ هزار تومان) و دریافت کد پرداخت جهت ثبت نام آزمون کتبی دکتری تخصصی (Ph.D) اقدام کند.

داوطلبان باید مدارک اعلام شده در دفترچه ثبت نام را از قبل آماده کنند تا بتوانند در مهلت زمانی تعیین شده جهت ارسال به موقع اینترنتی مدارک اقدام کنند. هر یک از تصاویر اسکن شده باید با فرمت jpg و حجم ۲۰ تا ۳۰۰ کیلو بایت تهیه شوند.

آزمون کتبی پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/فناوری محور (Research by Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی ۴ آبان ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

پذیرفته شدگان نهایی آزمون پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) یا دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Oriented-Technology/Research by Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی، ورودی بهمن ماه سال جاری خواهند بود.

فهرست دانشگاه‌های پذیرنده اولیه بوده و ممکن است در اعلام نهایی تغییراتی در رشته‌های مختلف (برحسب شرایط دانشگاه‌ها) انجام شود. از جمله افزوده شدن دانشگاه‌هایی که بعد از این تاریخ مجوز پذیرش دریافت می‌کنند و یا برخی از دانشگاه‌ها که به دلایل گوناگون علمی و اجرایی حذف می‌شوند.

اعلام فهرست دانشگاه‌های پذیرنده و ظرفیت‌های مربوطه در این مرحله صرفاً برای آگاهی کلی داوطلبان بوده و حقی برای داوطلبان ایجاد نمی‌کند. تغییرات احتمالی در ظرفیت‌های پذیرش تا زمان انتخاب رشته محل توسط داوطلبان از طریق اطلاعیه‌های مرکز سنجش آموزش پزشکی اطلاع رسانی خواهد شد.

پذیرش در دانشگاه‌ها یا مراکز شامل: ارتش، انستیتو پاستور ایران، بقیه الله، دانشگاه آزاد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شاهد، سازمان انتقال خون ایران، مرکز قلب شهیدرجایی و مؤسسه سرم سازی رازی از طریق وزارت بهداشت انجام شده ولی سایر شرایط از جمله خدمات و امکانات رفاهی تابع ضوابط و قوانین آن مؤسسه بوده و داوطلبان می‌توانند جهت اطلاع بیشتر به آن پایگاه‌های اطلاع رسانی دانشگاه یا مرکز مراجعه کنند. وزارت بهداشت هیچگونه مسئولیتی در خصوص شرایط خاص این مؤسسات نخواهد داشت.

دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تعهدی در قبال اسکان و تأمین خوابگاه ندارند

دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تعهدی در قبال اسکان و تأمین خوابگاه ندارند و بر اساس، امکانات موجود، خوابگاه در اختیار دانشجو قرار می‌دهند. لذا داوطلبان جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی دانشگاه‌های مورد نظر مراجعه کنند.

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و مرکز سنجش آموزش پزشکی در مورد ارائه یا عدم ارائه خوابگاه هیچگونه مسئولیتی نخواهند داشت.

تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله برای اعضای رسمی سپاه با ارائه مجوز شرکت در آزمون از معاونت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپاه و همچنین سایر نیروهای مسلح شامل اعضای رسمی ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفاع با ارائه مجوز شرکت در آزمون از رده خدمتی مربوطه و تأیید لیست شرکت کنندگان توسط دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله با پرداخت شهریه در قالب قرارداد آموزشی انجام خواهد شد.

رشته‌های مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی تابع قوانین و مقررات دانشگاه مربوطه بوده و داوطلبان جهت کسب اطلاعات باید به آن دانشگاه مراجعه کنند.

تحصیل در دوره‌های شهریه پرداز مستلزم پرداخت شهریه است که مبلغ آن توسط دانشگاه اعلام خواهد شد. داوطلبان جهت کسب اطلاعات در خصوص مبلغ شهریه باید به آن دانشگاه مراجعه کنند.

گرایش‌های مختلف در هر رشته توسط گروه‌های آموزشی دانشگاه پذیرنده تعیین می‌شود.

در رشته محل‌هایی که دانشجو به صورت مشترک بین دو دانشگاه پذیرش می‌شود، فرد پذیرفته شده دانشجوی دانشگاه مبدأ خواهد بود، لیکن دانشجو باید آمادگی داشته باشد تا تمام یا قسمتی از دوره آموزشی یا پژوهشی خود را براساس، تفاهمنامه میان دانشگاه‌ها در هر محل که دانشگاه‌ها تعیین می‌کنند، بگذراند.