آب میان ایران و افغانستان

29اردیبهشت
صالحی: افغانستان پیام اخطار رئیس‌جمهور را دریافت کرده است

صالحی: افغانستان پیام اخطار رئیس‌جمهور را دریافت کرده است

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به موضوع انتقال حقابه ایران از رود هیرمند، گفت: با محاسبات کارشناسی، وضعیت آب هیرمند قابل اندازه‌گیری و با اخطار امروز رئیس‌جمهوری ایران، طرف افغانستانی ناگزیر از عمل به تعهداتش است.