آحارونوت

02خرداد
آحارونوت: حزب‌الله لبنان برای اعزام نیروهای ویژه به الجلیل برنامه‌ریزی می‌کند

آحارونوت: حزب‌الله لبنان برای اعزام نیروهای ویژه به الجلیل برنامه‌ریزی می‌کند

روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت ادعا کرد که حزب‌الله برای اعزام نیروهای ویژه به شهرک‌های یهودی نشین شمال اسرائیل و انجام عملیات به اسارت گیری برنامه ریزی می‌کند. این روزنامه اذعان کرد، رزمایش اخیر حزب‌الله گواهی بر افزایش توانمندی‌های زمینی این حزب است.