«خوناب»، «هاجرو»، «گوزن» و «زرد خالدار» میهمان پاتوق فیلم شیراز

14مرداد
«خوناب»، «هاجرو»، «گوزن» و «زرد خالدار» میهمان پاتوق فیلم شیراز

«خوناب»، «هاجرو»، «گوزن» و «زرد خالدار» میهمان پاتوق فیلم شیراز

فیلم‌های کوتاه «خوناب»، «هاجرو»، «گوزن» و «زرد خالدار» در بیست و هشتمین جلسه از پاتوق فیلم کوتاه شیراز، با حضور رضا چهره پرداز اکران، تحلیل و نقد می‌شوند.