درخواست هنرمندان صنایع دستی از رئیس جمهور برای معافیت مالیاتی

14تیر
درخواست هنرمندان صنایع دستی از رئیس جمهور برای معافیت مالیاتی

درخواست هنرمندان صنایع دستی از رئیس جمهور برای معافیت مالیاتی

بیش از ۳۰۰ هنرمند صنایع دستی کشور به رئیس جمهور نامه نوشته و از او خواستند تا در قانون حمایت از هنرمندان صنایع دستی، آنها را از پرداخت مالیات معاف کنند.