شکارچیان غیر مجاز در شهرستان لامرد به دام افتادند

30خرداد
شکارچیان غیر مجاز در شهرستان لامرد به دام افتادند

شکارچیان غیر مجاز در شهرستان لامرد به دام افتادند

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لامرد از دستگیری شکارچیان غیر مجاز در این شهرستان خبر داد و بیان داشت : در یک عملیات شناسایی و تعقیب و گریز و درگیری مسلحانه، دو نفر شکارچی غیرمجاز که اقدام به شکار غیرمجاز می کرد دستگیر شدند.