«میخائیل اولیانوف»

20شهریور
آمریکا و اروپا قصد از سرگیری مذاکرات رفع تحریم‌ها را ندارند

آمریکا و اروپا قصد از سرگیری مذاکرات رفع تحریم‌ها را ندارند

مذاکره کننده ارشد روسیه در مذاکرات رفع تحریم‌ها، در تایید سخنان طرف ایرانی درباره این مذاکرات رفتار غرب را «غیر واقع‌بینانه» و مانع ادامه مذاکرات خواند.