۱۰ هزار واحد مسکن مهر پردیس آماده تحویل به مالکان است

13تیر
۱۰ هزار واحد مسکن مهر پردیس آماده تحویل به مالکان است

۱۰ هزار واحد مسکن مهر پردیس آماده تحویل به مالکان است

خلیل محبت‌خواه  از تکمیل بسیاری از واحدهای مسکن مهر پردیس خبر داد و افزود: متأسفانه به علت عدم تکمیل انشعابات مختلف قادر به واگذاری این واحدها نیستیم.