۱۴۷۰ نوع مواد مخدر در جهان/ افزایش ۳۰ درصدی مصرف مواد مخدر

14تیر
۱۴۷۰ نوع مواد مخدر در جهان/ افزایش ۳۰ درصدی مصرف مواد مخدر

۱۴۷۰ نوع مواد مخدر در جهان/ افزایش ۳۰ درصدی مصرف مواد مخدر

محمد جمالو معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر در مورد علل بررسی وجود ۴۰۰ نوع مواد مخدر در کشور و قبح زدایی مصرف آن بیان کرد: تجارت سیاه مواد مخدر تجارتی پر سود و هزاران میلیارد تومانی در کل دنیا است.