49 هزار دانش‌آموز و 4500 دانشجو در حمایت کمیته امداد در فارس هستند

21مرداد
۴۹ هزار دانش‌آموز و ۴۵۰۰ دانشجو در حمایت کمیته امداد در فارس هستند
مدیرکل کمیته امداد فارس:

۴۹ هزار دانش‌آموز و ۴۵۰۰ دانشجو در حمایت کمیته امداد در فارس هستند

مدیرکل کمیته امداد فارس از تحت حمایت داشتن 49 هزار دانش‌آموز و 4500 دانشجو در استان فارس در کمیته امداد خبر داد و گفت این تعداد از ظرفیت‌های فرهنگی امداد بهره‌مند می‌شوند که از این بین بیش از 700 نخبه علمی، تحصیلی، ورزشی و فرهنگی در سطح ملی نقش‌آفرینی کرده‌ و از خدمات امداد بهره‌مند شده‌اند.